Privacy verklaring Westtoer

Versie 25 oktober 2018. Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie.
 

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels. Westtoer is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail.
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies.
 • Financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens.
 • Interactie van gebruikers op onze websites.
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd.
 • Geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • Omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd.
 • Omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt.
 • Omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (partners).

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

 

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • Jouw toestemming.
 • Een contract dat we onderling afsluiten.
 • Een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen.
 • Een algemeen belang.

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

 • Nieuwsbrieven en online communicatie
  Via nieuwsbrieven brengt Westtoer jou op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).
 • Foto- en beeldmateriaal
  Bij verschillende gelegenheden maken wij foto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).
 • Evenementen
  Westtoer organiseert regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, infosessies en -beurzen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijk ook schriftelijk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).
 • Functionaliteit van onze website
  Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.
  We willen ook dat jouw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.
  Onze E-mailtool laat ons toe te meten wie op welke items klikt. We gebruiken deze informatie bij voorbeeld om onze nieuwsbrieven nog beter op de interesses van ons doelpubliek af te stemmen.
 • Webshop
  Westtoer heeft ook een webshop. De persoonsgegevens die je verstrekt bij een bestelling in de webshop worden gebruikt in het kader van klantenadministratie, dus om jouw bestelling goed te kunnen afhandelen. Achteraf krijg je ook een nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief kan je je weer uitschrijven.

 

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

 • Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen.
 • Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.
 • De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies op de websites van Westtoer apb. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.

Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

• Google Chrome
• Internet Explorer 9
• Internet Explorer 7 en 8
• Mozilla Firefox
• Safari

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

Google Analytics

Cookie Doel
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)

Met de cookies van google analytics wordt het gebruik van de website onderzocht met als doel deze te optimaliseren. Er wordt hiertoe een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Westtoer apb inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kunnen er aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen aan de website worden doorgevoerd.

Westtoer apb verwerkt statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

• het IP-adres
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer,…) en de resolutie van jouw computerscherm
• vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
• wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
• of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website 
• welke pagina’s je bezoekt op de website

Facebook Cookies

Cookie Doel
Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs Cookies die inzicht geven welke door Facebook ingezette media effectief is. Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Westtoer apb bent geweest, advertenties van Westtoer apb te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

 

Advertising

Cookie Doel
Google Doubleclick  Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Westtoer apb bent geweest, advertenties van Westtoer apb te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • Het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?").
 • Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming.
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

In onderstaande gevallen worden de gegevens wel gedeeld met derden:

 • Deelnemerslijsten
  Als je deelneemt aan evenementen van Westtoer dan gaan we er van uit dat jouw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.
 • Foto en beeldmateriaal
  Foto's en films worden via onze mediadatabank verwerkt. Onze medewerkers hebben toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van promotie van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen, dus om onze werking meer bekend te maken.
 • Hosting en dienstenleveranciers
  Om jouw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Westtoer. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens en dat wij dit controleren.
   

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

 • Als betrokkene heb je bepaalde rechten en Westtoer wil ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Voor een gedetailleerd overzicht van je rechten, zie de bijlage onderaan deze privacy-verklaring.
 • In de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 zijn er uitzonderingen voorzien. Indien wij niet kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking, zullen wij dat altijd motiveren.
 • Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar je via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijg je steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.
 • Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan dataverwerking@westtoer.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.
 • Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je op verschillende manieren je rechten uitoefenen.

 

Inzage?

Voor inzage in jouw gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar dataverwerking@westtoer.be.

 

Correctie, aanvulling en andere vragen?

Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar dataverwerking@westtoer.be.

 

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • Functionaris voor gegevensbescherming van de Provincie West-Vlaanderen
  Jimmy Feys
 • E-mail: dpo@west-vlaanderen.be

Ben je daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be

 

Bijlage: Rechten van elk individu in het kader van de nieuwe GDPR-Regelgevind

In het kader van de nieuwe GDPR regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft elk individu sinds 25 mei 2018 nieuwe rechten gekregen. 

Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten.

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken.
 • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren
  Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens
  Het individu heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens indien:
  • De verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt werd.
  • De gegevens onrechtmatig verwerkt werden.
  • Hij terecht bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Recht op beperking van bepaalde verwerkingen
  Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:
  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de onderneming in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • De onderneming de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar het individu deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
 • Recht op overdracht van persoonsgegevens
  Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken
  • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid
  Indien het individu meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet in regel is met de wetgeving, dan kan hij hierover klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Uitoefening privacy rechten
  • Om de bovenvermelde privacy rechten uit te oefenen, moet het individu zijn schriftelijk verzoek dateren, handtekenen en een kopie van zijn identiteitskaart toevoegen. Dit verzoek wordt per mail in eerste instantie gericht aan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van Westtoer, op het mailadres dataverwerking@westtoer.be.
  • Als hij geen passend antwoord krijgt op zijn vraag, dan kan hij ook een verzoek richten aan de functionaris van de gegevensverwerking op het email adres dpo@west-vlaanderen.be.
  • Dit verzoek is kosteloos, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek).
  • Voor iedere gevraagde bijkomende kopie kan de verwerkingsverantwoordelijke eveneens de betaling vragen van een redelijke vergoeding gebaseerd op de administratieve kosten.
  • Dit verzoek om een kopie van de gegevens te verkrijgen wordt binnen de maand behandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met twee maanden, rekening houdend met o.m. de complexiteit en het aantal aanvragen. Ingeval van verlenging van de termijn, wordt het individu hiervan geïnformeerd en worden hem de redenen van de verlenging meegedeeld.
  • De verwerkingsverantwoordelijke verwittigt de derden aan wie de gegevens werden gecommuniceerd van iedere rectificatie, wissing of uitgevoerde beperking, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.